Články obsahujúce tag: Grafik

Marek Mundok a jeho úžasné pastelové portfólio

27. októbra 2015

Pôsobivé grafické práce Estónčana Eiko Ojala

2. septembra 2015

Pôsobivý packaging pre Zlaté Zrnko od Michala Slováka

23. apríla 2015